Trainingen en Workshops

Vitaliteit van mens en organisatie is een complexe materie. In de snelle tijd waarin wij functioneren wordt meer en meer belang gehecht aan persoonlijk leiderschap en effectieve communicatie. Ter ondersteuning en aanvulling op ons vitaliteitsprogramma biedt Nurani Consultants trainingen en workshops voor managers en medewerkers bij u in het bedrijf of op locatie. Op basis van uw vragen en wensen ontwikkelen wij een aanbod op maat over de volgende onderwerpen of combinaties daarvan:

Effectieve communicatie
Doel: Doelstellingen bereiken, beter begrepen worden, voorkomen miscommunicatie, voorkomen en oplossen van conflicten, beter samenwerken.

Leiderschap
Doel: Profileren als leidinggevende, ontwikkelen van een persoonlijke leiderschapsstijl, inzicht in eigen functioneren, kwaliteiten en valkuilen, managen van veranderingen, bezieling in het werk.

Coachend leiding geven
Doel: Ontwikkelen coachingsvaardigheden en medewerkers coachend aansturen, motiveren kwaliteiten maximaal in te zetten, stimuleren tot zelfsturing en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Conflicthantering
Doel: Zicht hebben op het ontstaan van conflicten, effectief omgaan met conflicten, vaardigheden tot conflictoplossing ontwikkelen en inzetten, bemiddelen bij conflicten.

Interculturele communicatie
Doel: Communiceren met elkaar vanuit een verschillende achtergrond, voorkomen miscommunicatie, bevorderen wederzijds begrip en samenwerking.

Persoonlijk Leiderschap
Doel: ontdekken van de eigen kwaliteiten, hoe deze effectief in te zetten, zicht krijgen op valkuilen en innerlijke belemmeringen, ontwikkelen van een vermogende interne staat.

Vitaliteits Management

Denkstijlen

Psychosociale begeleiding / therapie:

Coaching:

Trainingen en Workshops:

Contactformulier


Adres:
Valkhof 140
3772 EH Barneveld

Tel: 0342 - 41 72 78
Fax: 0342 - 40 89 48

KvK 0909 5135

Counselling Coaching
Gcoach

DENKWIJZE(-R)