Coaching

Veranderingen zijn in organisaties aan de orde van de dag. Visies, denkwijzen en gedragspatronen staan voortdurend ter discussie. Zelfsturing en teamgericht werken doen een stevig beroep op het leervermogen van medewerkers. Vitaliteit en balans van medewerkers en organisatie komen in toenemende mate onder druk te staan. Eindverantwoordelijke managers en middenkader zien zich gesteld voor het begeleiden van hun medewerkers bij deze veranderingsprocessen. Coaching is een vorm van begeleiding waarbij managers en medewerkers individueel of in teamverband geprikkeld worden het beste uit zichzelf te halen en optimaal te presteren. De coaching van Nurani Consultants richt zich primair op vraagstukken die samenhangen met de werksituatie. Waar relevant wordt aandacht besteed aan de privé-situatie, omdat beide levensgebieden nauw met elkaar verbonden zijn. Nurani Consultants hanteert als uitgangspunt korte, oplossingsgerichte coachtrajecten, waarbij zowel de gecoachte als de organisatie gebaat zijn.

Individuele coaching

In de individuele coaching richten we de aandacht op zelfsturing en onderzoeken we patronen die het functioneren belemmeren. Thema’s in de individuele coaching:

 • Ontwikkelen van de benodigde competenties.
 • Effectief inzetten van persoonlijke kwaliteiten.
 • Zelfverantwoordelijkheid, zelfbewustzijn en zelfsturend vermogen.
 • Effecten van het eigen gedrag.
 • Omgaan met veranderingen en stressvolle situaties.
 • Leren vanuit ervaringen, toename van kennis en ervaring.
 • Doelgericht en planmatig werken.
 • Effectief en/of coachend leiding geven.
 • Effectiviteit en plezier in het werk.


Teamcoaching

In teamcoaching staat naast zelfsturing het vergroten van de onderlinge samenhang centraal. Thema’s in de teamcoaching:

 • Doelgericht en resultaatgericht werken.
 • Zicht op de onderlinge communicatie en de effecten.
 • Omgaan met conflicten.
 • Verantwoordelijkheid voor de consequenties van de eigen inbreng.
 • Inzicht in onderliggende patronen, ontwikkeling in de gewenste richting.
 • Verantwoording voor het teamresultaat.
 • Afstemming en openheid in het team.


Resultaten voor de organisatie

De coaching van Nurani Consultants leidt voor de organisatie tot de volgende resultaten:

 • Verbetering van de kwaliteit van het werk.
 • Vergroten van de klanttevredenheid.
 • Betere prestaties en productiviteit.
 • Verhogen van slagvaardigheid en flexibiliteit.
 • Verhoging van kostenbewustzijn.
 • Efficiënter gebruik menselijke kwaliteiten.
 • Toename van zelfstandigheid en kwaliteit van arbeid.


Vitaliteits Management

Denkstijlen

Psychosociale begeleiding / therapie:

Coaching:

Trainingen en Workshops:

Contactformulier


Adres:
Valkhof 140
3772 EH Barneveld

Tel: 0342 - 41 72 78
Fax: 0342 - 40 89 48

KvK 0909 5135

Counselling Coaching
Gcoach

DENKWIJZE(-R)