Cijfers & Feiten

Wat kost verzuim?
Grofweg ontstaan bij een verzuimgeval twee soorten van kosten. Op de eerste plaats is er verlies van productie: een medewerker levert tijdens de ziekteperiode geen arbeidsprestatie maar krijgt wel betaald. Op de tweede plaats moet de organisatie extra activiteiten verrichten om de verstoring in de productie op te vangen en om administratie en begeleiding van het verzuim uit te voeren.

Onderzoek
Onderzoek (Amerika, fortune 500) toont aan dat een vierde van de brutowinst wordt besteed aan medische kosten. In het bedrijfsleven wordt verwacht dat dit zal oplopen tot 60 – 70% als gevolg van het verouderen van de bevolking. Ook toont onderzoek aan dat ziektes die te maken hebben met het verkeerd omgaan met stress ongeveer 50% van de ziektekosten veroorzaken. 80% van de bedrijfsongevallen en fouten zijn mede het gevolg van slecht stressmanagement.

De Nederlandse onderzoekers Vis en Van der ploeg hebben berekend dat de gemiddelde invloed van negatieve stress op de kostenontwikkeling van producten en diensten ongeveer 6% van de kostprijs bedraagt.

De Engelse onderzoeker Cooper, stressdeskundige, heeft berekend dat het economische verlies in Engeland 5 – 15% van het Bruto nationaal Product bedraagt.

Bronnen
Theo Compernolle: Stress, vijand en vriend (isbn 90 71542 521)
Anthony Gaillard: Stress. Productiviteit en Gezondheid (isbn 90 5712 1174)
www.arbo.tno.nl
www.cbs.nl (zoek op ziekteverzuim)

Vitaliteits Management

Denkstijlen

Psychosociale begeleiding / therapie:

Coaching:

Trainingen en Workshops:

Contactformulier


Adres:
Valkhof 140
3772 EH Barneveld

Tel: 0342 - 41 72 78
Fax: 0342 - 40 89 48

KvK 0909 5135

Counselling Coaching
Gcoach

DENKWIJZE(-R)